Tarieven

Tarieven homeopathisch consult

Eerste uitgebreid consult € 90,-
Vervolgconsult € 70,-
Kort consult € 40,-
Herhaling middel inklusief opsturen € 20,-

Prijzen vanaf 1 januari 2021
De prijzen zijn inclusief de homeopathische geneesmiddelen.

NVKH-Lid Nr 1278
RBCZ Lid-Nr170121R
AGB 90031525, AGB-code praktijk 90010453.
KvK Breda 20148296

NVKH logo          Quasir

Ruim 80% van de zorgverzekeraars vergoeden de consulten van NVKH-homeopaten geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende ziektekostenverzekering.
De kosten van een homeopathisch consult vallen buiten het eigen risico  van uw zorgverzekering.
Informatie over de vergoeding kunt u bij uw eigen verzekeraar opvragen.

Betaling: Contant of overmaken binnen 8 dagen op mijn
rekeningnummer NL09 TRIO 0198 0138 33, t.n.v. NATUURLIJK ETEN & GENEZEN
U ontvangt een factuur die tevens als nota voor de zorgverzekeraar kan worden gebruikt.

Annulering: De afgesproken tijd is voor u gereserveerd. Als u een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen, doet u dit bij voorkeur uiterlijk één werkdag (24 uur) voorafgaand aan de afspraak. U kunt dit melden tijdens het telefonische spreekuur of op het antwoordapparaat. Voor afspraken die niet op tijd worden geannuleerd breng ik de helft van het consultbedrag in rekening.

Zorggeschil: download de informatie-folder.

Mijn patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Disclaimer / uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. De geboden informatie is slechts een bron van algemene informatie.